Storno podmínky

Tyto storno podmínky jsou platné při rezervaci e-mailem. Storno ubytování objednané přes externí rezervační systém se řídí podmínkami stanovenými příslušným externí rezervačním systémem.

Storno poplatky za ubytování nejsou účtovány v případě zrušení rezervace do 14 dnů před termínem příjezdu Objednatele. Objednatel je povinen doručit Provozovateli písemné oznámení o zrušení rezervace.

• Při zrušení rezervace 14–7 dní před termínem příjezdu je účtován storno poplatek výši 50 % z ceny ubytování.
• Při zrušení rezervace 7–2 dny před termínem příjezdu je účtován storno poplatek ve výši 80 % z ceny ubytování.
• Při zrušení rezervace méně než dva dny před termínem příjezdu je účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny ubytování.

V případě vis maior, kdy Objednatel nemůže využít svého ubytování, např. z důvodu nemoci (ať již vlastní nebo některého člena rodiny) nebo z důvodu překážek COVID-19, které jsou na straně hosta (nařízená karanténa apod.), právo Penzionu na úhradu storno poplatku není dotčeno.

V případě, kdy není Objednatel nemůže využít svou rezervaci ubytování z důvodu kolize s aktuálně platnými zákazy a nařízeními Vlády ČR nebo jiných orgánů státní moci z důvodu COVID-19 apod. a překážek na straně Penzionu, má Objednatel právo na zrušení pobytu bez storno poplatku a na vrácení dříve uhrazených záloh.